Діяльність бібліотеки

Основними завданнями шкільної бібліотеки на сучасному етапі є:

  • сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу ;

  • посилити патріотичне виховання учнів, формувати у них ціннісне ставлення до Батьківщини,шанобливе ставлення до трудових та ратних подвигів співвітчизників;

  • виховувати майбутнього захисника своєї Вітчизни, формувати в учнів активну громадянську позицію щодо єдиної, цілісної держави та захисту її кордонів;

  • виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою і довідково-бібліотечним апаратом;

  • розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси школярів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;

  • забезпечити зв'язок та наступність у змісті, формах і методах роботи з книгою, яка реалізується в школі;

  • забезпечити диференційований підхід до читачів-школярів різних вікових груп;

  • використовувати ефективні засоби і методи впливу, які формують позитивні читацькі якості, сприяють розвитку пізнавальної, трудової та  суспільної активності школярів;

  • забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів;

  • підносити на якісно новий рівень роботу бібліотеки, який зможе забезпечити громадянам України, її зростаючій молоді усі необхідні умови для одержання повного обсягу  інформації з вітчизняного і світового інформаційного   простору і стане першоосновою для духовного і культурного розвитку нашого суспільства


Звіт про проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

(тут)