Управління

Структура управління закладом

Безпосереднє управління закладом здійснює його директор, який несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора закладу визначаються законом та статутом закладу.

Директор є представником закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та статутом закладу.

Колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом «Про загальну середню освіту» і статутом закладу.

Усі педагогічні працівники закладу мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори, що скликається не менше одного разу на рік.

У період між загальними зборами діє Рада школи.

 

У закладі відповідно до чинного законодавства України діють орган учнівського та батьківського самоврядування.