Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 

 

Статут

1.          Статут         

 

ФІНАНСУВАННЯ

1. Кошторис на 2018 рік

2.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. ІІІ квартал 2018 року        

3. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за 9 місяців 2018 року      

4. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за І квартал 2018 року

5. Звіт про надходження і використання коштів загального фонду за І квартал 2018 року 

Структура управління закладом

Безпосереднє управління закладом здійснює його директор, який несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора закладу визначаються законом та статутом закладу.

Директор є представником закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та статутом закладу.

Колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом «Про загальну середню освіту» і статутом закладу.

Усі педагогічні працівники закладу мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори, що скликається не менше одного разу на рік.

У період між загальними зборами діє Рада школи.

 

У закладі відповідно до чинного законодавства України діють орган учнівського та батьківського самоврядування.

Наказ про результати атестації Тимченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

1. Наказ про результати атестації Тимченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Штатний розпис

1.  Штатний розпис на 01.11.2018Територія обслуговування

1.  Витяг з рішення виконавчого комітету Тимченківської сільської радиВ  

Правила прийому

1. Правила прийому

Матеріально-технічне забезпечення

1. Витяг зі звіту ЗНЗ-1 на 2018/2019 навчальний рік

 

Мова навчання та мережа класів

Мова навчання - українська.

Мережа класів

 

1

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

11

 

 

Всього

Кількість класів

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

10

Кількість учнів

10

11

6

10

10

9

8

4

5

6

5

84

Ліцензований обсяг осіб, які можуть навчатись в Тимченківській ЗОШ І-ІІІ ступенів - 180

Фактична кількість (на 05.09.2010) - 84

 

Вакансії -

відсутні

Річний звіт про роботу КЗ "Тимченківська ЗОШ І-ІІІ ст." 

1.  Звіт директора школи 

Кадровий склад

В 2018-2019 навчальному році в КЗ "Тимченківська ЗОШ І-ІІІ ст."  працює 16 педагогічних працівників.

З них:

- з вищою педагогічною освітою - 15

- з базовою вищою педагогічною освітою - 1

Кваліфікаційні категорії:

- спеціаліст вищої кваліфікаційного категорії - 5

- спеціаліст І кваліфікаційної категорії - 2

- спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії - 5

- спеціаліст - 3

- 11 тарифний розряд посади вчителя - 1

Педагогічні звання:

 - "Старший вчитель" - 6

Список педагогічних працівників

Моніторинг якості освіти

1.  Результати моніторигну за І семестр 2018/2019 н.р. 

Вибір підручників для 5 класу

1. Протокол засідання педагогічної ради

2. Результати вибору підручників для 5 класу (Додаток 2)

Вибір підручників для 5 і 10 класів

1. Протокол засідання педагогічної ради (№5 від 27.04.2018)

2. Результати вибору підручників для 5 класу (додаток 2)

3. Результати вибору підручників для 10 класу (додаток 3)

Вибір підручників для 1 класу

1. Протокол засідання педагогічної ради (від 16.05.2018)

2. Результати вибору підручників для 1 класу

 

 

Освітні програми

1.Освітня програма 1 клас

2.  Освітня програма 2-4 класи 

3.  Освітня програма 5-9 класи 

4.  Освітня програма 10 клас 

5.  Освітня програма 11 клас