Вступ до школи

Зарахування до 1 класу здійснюється, як правило, з 6 років.
Зарахування учнів до школи проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності - медичної довідки і відповідного документа про освіту (крім учнів 1 класу).